UA-45393240-1
Rüzgar Türbinleri Tarımsal Sulama Sistemleri Dikey Eksenli Rüzgar Türbinleri Mobil(Seyyar) Güneş Jeneratörü Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi Mobil Güneş Jeneratörü aa

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir Enerji Nedir?

     Yenilenebilir enerji kaynağı "Doğanın kendi çevrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı" olarak tanımlanmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Kaynak veya Yakıtı

1

Güneş Enerjisi

Güneş

2

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar

3

Dalga Enerjisi

Okyanus ve Denizler

4

Biyokütle Enerjisi

Biyolojik Artıklar

5

Jeotermal Enerjisi

Yer altı suları

6

Hidrolik Enerji

Nehirler

7

Hidrojen Enerjisi

Su ve Hidroksitler

 

     Yenilenebilir enerji kaynakları tablodan da görüldüğü gibi güneş,rüzgar,jeotermal gibi enerji kaynaklarına verilen isimdir.Tabloda belirtilmeyen okyanus akıntısı ve okyanuslardaki ısı etkisi gibi birkaç çeşit daha yenilenebilir enerji kaynağı mevcuttur.

     Bu kaynaklardan bazıların eldesi çok kolay bazılarınınki ise çok güçtür.Bir bölgeye enerji sağlanması istendiğinde ön hazırlığının çok iyi yapılması,bölgenin enerji kaynaklarının iyi araştırılması ve de varolan enerjilerin iyi değerlendirilmesi gereklidir.Unutulmamalıdır ki en iyi enerji tasarruflu kullanılan enerjidir.Ülkemizin her yıl elektrik iletim hatlarında kaybettiği enerji miktarı neredeyse ürettiğinin yarısı kadardır.

Neden Kullanılır?

     Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl yaklaşık olarak %4-5 oranında artmaktadır.Buna karşılık bu ihtiyacı karşılamakta olan fosil yakıt rezervi ise çok daha hızlı bir şekilde tükenmektedir.Şu anki enerji kullanım koşulları göz önüne alınarak yapılan en iyimser tahminlerde bile en geç 2030 yılında petrol rezervlerinin büyük ölçüde tükeneceği ve ihtiyacı karşılayamayacağı görünmektedir.Kömür için şu anki rezervlerle yaklaşık 80-100 yıl ,doğalgaz içinse yine yaklaşık 100-120 yıllık bir kullanım süresi tahmin edilmektedir.