Rüzgar Türbinleri Tarımsal Sulama Sistemleri Dikey Eksenli Rüzgar Türbinleri Mobil(Seyyar) Güneş Jeneratörü Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi Mobil Güneş Jeneratörü aa

Mikro Banki Türbin

Mikro Türbin İmalatı

200 kW' a kadar yapılan türbinlere mikro türbin adı verilmektedir. Ülkemizdeki akarsuların sadece %33 ü enerji üretimi için kullanılmaktadır. Üstelik hidroelektrik santrallerin işletme ve bakım maliyetleri diğer termik, doğalgaz ve nükleer santrallere göre çok düşüktür.

Küçük HES ve Mini HES projelerinin önemli bir avantajıda, mahalli enerji talebi için enerji nakil hattına (ENH) gerek olmaması ve yatırım maliyetinin düşük olmasıdır.

Kısaca "KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİN ÜRET" prensibine kendi suyunu kullanarak uyulmasıdır.

Pek çok yüksek maliyetli enerji altyapı tesislerine gerek duyulmadan realize edileceği için; Gimak Enerji tarafından Mikro ve Mini HES üretimine başlanılmıştır.

Mikro ve mini türbinlerin tasarım çalışmaları 2009 yılından buyana tamamen kendi personelimizle gerçekleştirilmekte olup bu kapsamda en son 100 kW gücünde bir banki  türbininin tasarımına devam edilmektedir.

Gimak Enerji – Aydınlatma San.Ltd.Şti olarak  bu çalışmaları sonucunda yerli kaynaklara bağlı enerji üretimi arttırılarak, dış enerji girdilerinin payı azalacaktır.