Rüzgar Türbinleri Tarımsal Sulama Sistemleri Dikey Eksenli Rüzgar Türbinleri Mobil(Seyyar) Güneş Jeneratörü Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi Mobil Güneş Jeneratörü aa

Güneş Santralleri

 Güneş Santrali Nedir?

Güneş Santrali


Güneş Santralleri çok sayıda güneş panelinin birleşmesiyle oluşturulan fotovoltaik (güneş pili) elektrik santralleridir. Bireysel amaçlı kullanılan güneş panellerinden ölçüt olarak farklı olan güneş santralları ürettiği güç bakımından yerleşim birimlerinin enerjisini sağlamak, şehir şebekesine güç aktarmak gibi amaçlarla kullanılır. Güneş Santralinin Üretim Gücü 


Güneş santrali


Verimli bölgeşerdeki güneş santralleri yüksek üretim güçlerine sahiptir. Örneğin Mersin'in yüzölçümünün 50'de 1'i kadar bir alanı güneş panelleriyle kaplamak 8.5 milyon evin enerji ihtiyacını karşılayabilir. Bir başka deyişle 300Km2 'li güneş santralı yaklaşık olarak 20 gw gücüne denk gelir. 


Güneş Enerjisi Santralı Kurulumu 


Solar Park


Hazırlanan Yenilenebilir enerji teşvik yasasına göre şirket kurmaya gerek olmadan 1000kW'ye kadar güneş piliyle elektrik üretmek mümkün. 
Büyük ölçekli yatırımlar için tüzel bir kimliğe sahip olmak gerekiyor.

 

GES Kurulacak Alanın Seçilmesi 

GES


Güneş enerjisi santralı(GES) kurulumu yapılacak alanın çeşitli açıdan uygun olması gerekir. GES kurulacak alanın güneşlenme oranı yüksek olmalıdır. Ülkemizin güney bölgeleri en iyi yerlerdir. Santralın kurulacağı alan neredeyse düz olmalı, çevrede güneşi engelleyebilecek dağlar olmamalıdır. Üretilen elektriğin devlete satılabilmesi için santral şebekeye yakın alanlarda kurulması daha uygun olacaktır. 


Güneş Panelinde Ayak Seçimi 
Güneş Paneli Ayağı
Güneş santrali kurulumında paneller hareketli veya hareketsiz özellikte olabilir. 
Ayaklar güneşe bakacak şekilde sabit olabileceği gibi yatay ve dikey hareket ederek güneşi takip eden türlerden seçilebilir. 
Güneş takipli istem kullanımı üretimde % 15-35 arası verim sağlamaktadır. Böyle bir sistemin kurulması sisteme Watt başına 0.3 - 0.6 Euro ek yatırım gerektirir. 


Güneş Paneli Türünün Seçilmesi 


İnce Thin Solar Panel
 

Güneş pili santralı kurulurken panellerin cinsine göre farklı avantajlar vardır. 
İnce film güneş fotovoltaik paneller % 8 - 11 gibi düşük bir verime sahip olmalarına karşın fiyatları diğer panellere göre daha ucuzdur. İnce film paneller sıcaklıkla yaşanan verim kaybı %11 cıvarındadır. Bu panellerin bir olumsuz yanı da düşük verime sahip oldukları için aynı güç için daha geniş alanlara gerek duyulmasıdır. 
Silikon Güneş paneli


Silikon panellerin verimi yüzde 13 - 17 arasında değişir. Bu nedenle daha küçük alanlara ihtiyaç duyarlar. Yaz sıcağında %25'e varan verim kayıpları yaşayabilen silikon bazlı güneş pillerine 25 yıl performans garantisi verilmektedir. 


GES Hazırlıklarının Yapılması 


Solar Central


Santral kurulacak bölgenin güneşlenme değerleri, sıcaklık, nem, rüzgar verilerinin bir süre gözlemlenerek deneme için küçük sistemler kurulabilir. 
GES kurulacak yörenin halkının bilgilendirilmesi, güvenlik sorununun gözden geçirilmesi de başka bir önemli konudur.
Santralın kurulacağı bölge kesin olarak belirlendikten sonra yasal işlemlere geçilir. 
1000kW üstü elektik üretiminde tüzel kişilik gerektiğ için şirket kurulmalıdır. Ayrıca danışmanlık işlemleri yürüten güneş enerjisi firmasıyla çeşitli anlaşmaların yapılması gerekecektir.
Yine bu aşamada sistemin kurulması için gerekli maddi kaynağın banka kredisi vb. kullanılarak temin edilmesi gerekecektir. 
Lisans işlemleri bittikten sonra 1MW'lık solar santralın montajı 1-2 ayı bulmaktadır.